wtorek, 11 października 2016

Kard. Sarah: będzie reforma reformy, ludzie muszą mieć dostęp do Boga


 Reforma reformy liturgicznej zostanie przeprowadzona, nawet gdyby miano przy tym zgrzytać zębami, bo od tego zależy przyszłość Kościoła – deklaruje kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jego zdaniem liturgia jest dziś chora, nie wprowadza człowieka w misterium Boga, odarta została z sakralności. Traci na tym lud Boży, zwyczajni ludzie, którym odbiera się możliwość wejścia w komunię z Bogiem. Liturgii trzeba pilnie przywrócić jej piękno i sakralność, odkrywając jej Boże pochodzenie – podkreśla szef watykańskiej kongregacji.

Kard. Sarah mówi o tym bardzo obszernie w kolejnym wywiadzie książkowym, który wczoraj ukazał się we Francji, a w najbliższych miesiącach zostanie przełożony na inne języki. Książka nosi tytuł „La Force du silence”, czyli moc ciszy, bo to właśnie na tym aspekcie liturgii afrykański kardynał skupia się najbardziej, wychodząc od trafnej diagnozy kard. Danneelsa z Brukseli, który już przed wielu laty stwierdził, że liturgia zachodnia stała się za bardzo przegadana. Kard. Sarah ukazuje więc znaczenie adoracyjnej ciszy w liturgii, w tym podczas Modlitwy Eucharystycznej, ale do tego się nie ogranicza.

Jego refleksja nad kryzysem liturgii Kościoła zachodniego ma wielkie ramy historyczne. Przypomina on zgubną dla Kościoła desakralizację chrześcijaństwa dokonaną przed kilkudziesięciu laty przez wpływowych teologów i ludzi Kościoła. Uważali oni, że poprzez wcielenie Syna Bożego kategoria sakralności straciła rację bytu. W konsekwencji „obalona też została pobożność, w tym samo słowo. Usunęli ją liturgiści, którzy nazwali ją bigoterią. Lud tymczasem musiał znosić ich eksperymenty liturgiczne, przy czym usunięte zostały różne spontaniczne formy pobożności i adoracji” – wspomina kard. Sarah. Konsekwencje tego są bardzo poważne. „Zaniknęło bowiem poczucie tajemnicy, na skutek przemian, nieustannych dostosowań, wprowadzanych w sposób dowolny i indywidualny, aby urzec naszą mentalność profanacyjną, naznaczoną przez grzech, zeświecczenie, relatywizm i odrzucenie Boga”.

Wskazując na potrzebę odnowy liturgii, gwinejski purpurat nie polemizuje z soborowym nauczaniem. Wręcz przeciwnie. „Nadszedł czas – mówi – abyśmy uczyli się od Soboru, zamiast posługiwać się nim dla usprawiedliwienia własnej żądzy kreatywności”. Jego zdaniem wiele postaw we współczesnej liturgii sprzeniewierza się głębokim intencjom Soboru.

W swej książce kard. Sarah wielokrotnie odwołuje się do intuicji papieży: Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI, a także Franciszka, bo to właśnie on powierzył mu kontynuowanie dzieła reformy, zapoczątkowanego przez Papieża Benedykta. Kard. Sarah powołuje się na autorytet Franciszka zwłaszcza wtedy, gdy opisuje sytuację prostego ludu, który stał się ofiarą arogancji oświeconych i któremu odebrano dostęp do tajemnicy Boga. Przypomina też wielokrotne napomnienia obecnego Papieża, który zaleca kapłanom, by nie byli aktorami. „Często odnoszę wrażenie, że kult katolicki z adoracji Boga stał się jakimiś występami kapłana i wiernych” – mówi kard. Sarah.

W wydanej wczoraj książce nie przedstawia on gotowego programu reformy. Wskazuje na razie na niektóre najważniejsze elementy. Jednym z nich jest przywrócenie do liturgii ciszy, która jest „dźwiękowym welonem” osłaniającym tajemnice. Nie da się jej zadekretować, bo chodzi tu o postawę duchową. Szef watykańskiej kongregacji mówi jednak o zakazie dodatkowych przemówień i komentarzy w czasie Eucharystii. Rozważa możliwość przywrócenia w jakiejś mierze ciszy podczas Modlitwy Eucharystycznej. Gani kapłanów i biskupów, którzy nie zachowują milczenia i powagi w zakrystii i podczas procesji. Przypomina, że skupieniu sprzyja odpowiedni dobór pieśni liturgicznych, a zwłaszcza korzystanie z chorału gregoriańskiego, który z monastycznej ciszy wyrasta i do ciszy prowadzi. Jako prefekt kongregacji potwierdza, że Mszał pozwala na sprawowanie liturgii ad Orientem, bo jest to tradycja apostolska. Zaleca regularne sprawowanie w takiej orientacji w każdej parafii, a tam gdzie ze względów praktycznych jest to niemożliwe przypomina o konieczności ustawienia na ołtarzu dobrze widocznego krzyża, aby dla wszystkich był on punktem odniesienia. Twierdzi on, że kapłani, którzy odprawiając Eucharystię, są zwróceni w tym samym kierunku co wierni, zachowują się inaczej. „Mniejsza jest wówczas pokusa, by zachowywać się jak na spektaklu, jak aktor” – podkreśla kard. Sarah.

http://niedziela.pl/artykul/25001/Kard-Sarah-bedzie-reforma-reformy-ludzie

niedziela, 9 października 2016

Serdecznie zapraszamy!

Prosimy o poinformowanie wszystkich zainteresowanych! 

Uwaga, wspaniała wiadomość!

Po Żywcu, w którym ostatnio rozpoczęto regularne celebracje Mszy Świętej "trydenckiej" (co sobotę o godzinie 8:00 - kościół św. Marka) przyszedł czas na Kęty!


W czwartek 20 października bieżącego roku w święto Świętego Jana z Kęt Wyznawcy o godz.16.30 zostanie odprawiona Msza Święta śpiewana w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego będącą inauguracją regularnych comiesięcznych Mszy Świętych w starej formie, które odbywać się będą w kaplicy Św. Jana z Kęt przy parafii Świętych Małgorzaty i Katarzyny w Kętach w każdą pierwsza niedzielę miesiąca o godz. 11.30 począwszy od listopada bieżącego roku. Będą to Msze recytowane z kazaniem.

Serdeczne Bóg zapłać składamy na ręce proboszcza parafii Świętych Małgorzaty i Katarzyny, a wiernych z okolicznych dekanatów prosimy o liczną obecność. Gorąco prosimy także o udostępnianie oraz informowanie zainteresowanych z Kęt i okolic.

(Przypominamy także o trwających wykładach na które można przyjść i czegoś się dowiedzieć o MŚ "trydenckiej". Dokładne informacje w poprzednim poście)

sobota, 1 października 2016

Harmonogram Mszy Świętych w październiku

MSZE ŚWIĘTE W NADZWYCZAJNEJ FORMIE RYTU RZYMSKIEGO
w miesiącu PAŹDZIERNIKU 2016 roku.

Kościół św. Barbary dziewicy i męczennicy
Bielsko-Biała Mikuszowice Krakowskie, ul. Cyprysowa 25

  • 2 października (niedziela) – godz. 15:15 – XX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, kl. 2;
  • 9 października (niedziela) – godz. 15:15 – XXI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, kl. 2;
  • 16 października (niedziela) – godz. 15:15 – XXII Niedziela po Zesłaniu Ducha Św., kl. 2;
  • 20 października (czwartek), Św. Jana z Kęt, Wyznawcy, kl. 2; MSZA ŚWIĘTA W KAPLICY ŚW. JANA KANTEGO W KĘTACH, godz. 16:30.
  • 23 października (niedziela) – godz. 15:15 – godz. 15:15 – XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, kl. 2;
  • 30 października (niedziela) – godz. 15:15 - Uroczystość Chrystusa Króla, kl. 1;

        § kl. – klasa, oznacza rangę święta
        § przed Mszą Święta o g. 15:15 odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15:00

niedziela, 25 września 2016

KOLEJNE MIEJSCE REGULARNEJ CELEBRACJI MSZY ŚWIĘTEJ "TRYDENCKIEJ" W NASZEJ DIECEZJI

Z wielką radością informujemy, że w czwartek 20 października bieżącego roku w święto Świętego Jana z Kęt Wyznawcy zostanie odprawiona Msza Święta śpiewana w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego będącą inauguracja regularnych comiesięcznych Mszy Świętych w starej formie, które odbywać się będą w kaplicy Św. Jana z Kęt przy parafii Świętych Małgorzaty i Katarzyny w Kętach w każdą pierwsza niedzielę miesiąca o godz. 11.30 począwszy od listopada bieżącego roku. Będą to Msze recytowane z kazaniem.

Serdeczne Bóg zapłać składamy na ręce proboszcza parafii Świętych Małgorzaty i Katarzyny, a wiernych z okolicznych dekanatów prosimy o liczną obecność. 


piątek, 23 września 2016

sobota, 17 września 2016

Summorum Pontificum Polska

Komunikat Cœtus Internationalis Summorum Pontificum 14 września 2016, uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego

Jego Eminencja, Kardynał Levada, wygłosi homilię dla uczestników pielgrzymki ludu Summorum Pontificum w bazylice św. Piotra w Rzymie

W dziewiątą rocznicę ogłoszenia motu proprio Summorum Pontificum przez papieża Benedykta XVI, z radością informujemy, że kardynał William Levada, prefekt emeryt Kongregacji Nauki Wiary weźmie udział w V pielgrzymce ludu Summorum Pontificum do Rzymu.

Jego Eminencja wygłosi homilię 29 października, podczas naszej corocznej mszy św. w bazylice św. Piotra w Rzymie. Kardynał Levada był arcybiskupem Portland w latach 1986-1995. Mszę św. w bazylice św. Piotra będzie celebrował jego następca, obecny arcybiskup Portland, Alexander Sample.

Przypominamy, że jako prefekt Nauki Wiary, kardynał Levada jest także sygnatariuszem instrukcji Universae Ecclesiae, która zatwierdza i określa warunki zastosowania motu proprio Benedykta XVI.

Mimo zamknięcia bazyliki św. Benedykta po trzęsieniu ziemi, które miało miejsce 24 sierpnia, pielgrzymka rozpocznie się tak jak zaplanowano w czwartek 27 października 2016 w Nursji. W sobotę 17 września, nasz Sekretarz Generalny odwiedzi Nursję by sprawdzić, czy konieczne są jakiekolwiek zmiany w programie pielgrzymki, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.


https://unacumpapanostro.com/category/polski/