sobota, 13 sierpnia 2022

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

15 sierpnia (poniedziałek) 2022 rok
Bielsko-Biała, kaplica św. Ojca Pio

(godz 14:00 - 14:25 okazja do spowiedzi św)
godz 14:30 - Godzinki ku czci NMP
godz. 15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
godz. 15:15 - obrzęd poświęcenia wiązanek ziół, kwiatów, zbóż, MISSA
CANTATA

AVE MARIA

Niedziela z Małym Przewodnikiem

https://www.facebook.com/Edesiaki-w-ED-po-Polsku-1360707837426201/photos/pcb.2502693249894315/2502692889894351/ 

Mały Przewodnik 31.07.1932

https://www.facebook.com/Edesiaki-w-ED-po-Polsku-1360707837426201/photos/pcb.2497702580393382/2497702277060079/ 

sobota, 30 lipca 2022

Msze Święte - Bielsko-Biała/Kęty - przypomnienie!

 • 31 lipca (niedziela) - VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, kaplica św. Ojca Pio, B-B, godz. 15:15 (Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00)
 • 6 sierpnia (sobota) - Przemienienie Pańskie, kaplica św. Ojca Pio, B-B, godz. 9:00
 • 7 sierpnia (niedziela) - IX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, kaplica św. Ojca Pio, B-B, godz. 15:15 (Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00)
 • 7 sierpnia (niedziela) - IX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, kaplica/kościół św. Jana Kantego, Kęty, B-B, godz. 11:30
 • 14 sierpnia (niedziela) - X Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, kaplica św. Ojca Pio, B-Bgodz. 15:15 (Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00)
 • 15 sierpnia (poniedziałek) - Wniebowzięcie NMP, kaplica św. Ojca Pio, B-Bgodz. 15:15 (Godzinki ku czci NMP godz. 14:30, Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00); liturgia rozpocznie się obrzędem poświęcenia wiązanek i naręczy ziół, kwiatów, zbóż; Missa Cantata

wtorek, 19 lipca 2022

"Pod patronatem świętego Wojciecha" - przygotowując się do wyjazdu... cz. 7

Plan niedzieli, 24 lipca 2022 r.

Dzień rozpoczęcia i otwarcia wakacji „Pod patronatem świętego Wojciecha”


Wakacje „Pod patronatem świętego Wojciecha” w Skorzęcinie organizowane przez Duszpasterstwo łacińskiej tradycji Kościoła Diecezji Bielsko-Żywieckiej mają charakter formacyjny. Pragniemy lepiej poznać postać św. Wojciecha, krzewiciela wiary na polskich ziemiach. Poznanie Świętych prowadzi do duchowej i modlitewnej bliskości z nimi, i staje się inspirujące w naszych życiowych wędrówkach. Pragniemy modlić się o orędownictwo tego wielkiego Męczennika, Głównego Patrona Polski. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie pielgrzymka do Gniezna – katedry, gdzie przechowywane są relikwie św. Wojciecha. Postać tego niestrudzonego misjonarza i siewcy wiary na Polskich ziemiach skłania nas do głębszego poznania wiary. Pragniemy zgłębić treść wiary (a właściwie Boga z dziełem stworzenia i zbawienia), którą wypowiadamy w każdą niedzielną i świąteczną Mszę Świętą. A przez to pragniemy – modląc się o pomoc Ducha Świętego – mocniej przylgnąć rozumem, wolą i całą siłą swego człowieczeństwa i osoby do Boga. Równocześnie wakacje mają charakter wypoczynkowy, rekreacyjny oraz poznawczy. Piękno przyrody, jeziora, lasy, boiska do gry na ośrodku, etc. a także bogactwo obiektów i świadectw kultury oraz historii są okazją do realizacji tych celów. „Idźcie i wypocznijcie nieco” – mówi Pan swoim Apostołom. Wyjazd ma służyć również wymianie myśli, spotkaniu, wzajemnego tworzenia środowiska wiary i tradycji. Wakacje „Pod patronatem świętego Wojciecha” to czas szczególny, umacniania sił i wiary, czas radości i świętowania, odpoczynku i relaksu, czas uradowania się bogactwem tradycji liturgicznej Kościoła. Prosimy o modlitewne westchnie do Pana, aby był to czas bezpieczny, dobry i owocny. Święty Wojciechu – módl się za nami.

 • godziny popołudniowe: zakwaterowanie
 • godz. 16:30: Msza Święta (VII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego), temat kazania: Credo… Wierzę… (głoszenie i proklamacja Symbolu wiary, wprowadzenie w tematykę)
 • godz. 18:30 Obiadokolacja
 • godz. 19:30 Prezentacja życia i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, Modlitwa do św. Wojciecha
 • godz. 21.00 Śpiewana kompleta, bajka na dobranoc, Bogurodzica, Apel Jasnogórski

"Pod patronatem świętego Wojciecha" - przygotowując się do wyjazdu... cz. 6

Schemat dnia rozpisany na godziny:


7.05 - Godzinki ku czci NMP, Angelus Domini (obecność nie jest obowiązkowa)

7.30 - Msza Święta z nauką - objaśnienie wybranych części Credo (kaplica w ośrodku)

8.40 - śniadanie, kawa

10:00 - katecheza dla dzieci

11:00 - zwiedzanie, wycieczki, czas na plażę, gry, etc.

14:00 - obiad i rekreacja

18:00 - Nieszpory, Angelus Domini

18:30 - kolacja

19:30 - wspólny wieczór/ prezentacje katechetyczne

21:00 - Śpiewana kompleta, Bogurodzica, Apel Jasnogórski, bajka, historia na dobranoc

niedziela, 17 lipca 2022

"Pod patronatem świętego Wojciecha" - przygotowując się do wyjazdu...już cz. 5

Plan pobytu i wydarzeń:
 • Niedziela, 24 lipca 2022 r.
VII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza św. o godz. 16:30 - Credo… Wierzę…

Dzień rozpoczęcia i otwarcia, wieczorem: Prezentacja życiorysu św. Wojciecha, Modlitwa do św. Wojciecha
 • Poniedziałek, 25 lipca 2022 r.
św. Jakuba Apostoła - Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, Et in Dóminum Iesum Christum, Et in Spíritum Sanctum... Wierzę w jednego Boga Ojca wszechmogącego, i w Pana Jezusa Chrystusa, i w Ducha Świętego…
 • Wtorek, 26 lipca 2022 r.
św. Anny, Matki NMP – Credo in Iesum Christum Qui propter nostram salútem Descéndit de cælis, Et incarnátus est, et homo factus est, Crucifíxus étiam pro nobis... Wierzę w Jezusa Chrystusa, który dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, i przyjął ludzkie ciało, i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas

Dzień Pielgrzymki do grobu św. Wojciecha w katedrze Gnieźnieńskiej, zwiedzanie Muzeum Archidiecezjalnego oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (w tym dniu nie będzie wspólnych Nieszporów)
 • Środa, 27 lipca 2022 r.
Msza św. wotywna o św. Wojciechu - Credo in Iesum Christum qui ventúrus est cum glória, Iudicáre vivos et mórtuos… Wierzę w Jezusa Chrystusa, który przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych…
 • Czwartek, 28 lipca 2022 r.
Św. św. Nazariusz i Celsa, Męczenników i Wiktora I Papieża i Męczennika – Credo in Spíritum Sanctum…Wierzę w Ducha Świętego…

Zwiedzanie Ostrowa Lednickiego i nawiedzenie Pól Lednickich (w tym dniu nie będzie wspólnych Nieszporów)
 • Piątek, 29 lipca 2022 r.
św. Marty, Dziewicy - Credo unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam... Wierzę w jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół… Dzień Patriotyzmu
 • Sobota, 30 lipca 2022 r.
Msza św. wotywna o Matce Bożej, Salve, Sancta Parens – Expecto resurrectionem mortuorum,
Et vitam ventúri sæculi... oczekuję zmartwychwstania umarłych i życia wiecznego...
 • Niedziela, 31 lipca 2022 r.
VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – jako wyraz przyjęcia złożenie na ołtarzu ręcznie napisanego Credo

Dzień zakończenia i wyjazdu


W programie jest też nawiedzenie kościoła parafialnego pw. św. Marcina w Ostrowite Prymasowskie.


Według indywidualnego uznania możliwość zwiedzenia:

Poznań – 83 km, Licheń – 62 km, Biskupin – 55 km, Kruszwica – 56 km, Bieniszew (klasztor Kamedułów) – 58 km, Strzelno – 46 km,