Blog wiernych związanych i odkrywających bogactwo liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

poniedziałek, 31 października 2016

Harmonogram Mszy Świętych w listopadzie

MSZE ŚWIĘTE W NADZWYCZAJNEJ FORMIE RYTU RZYMSKIEGO
w miesiącu LISTOPADZIE 2016 roku.

Kościół św. Barbary dziewicy i męczennicy
Bielsko-Biała Mikuszowice Krakowskie, ul. Cyprysowa 25

 • 1 listopada (wtorek) – godz. 13:00 – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, kl. 1
 • 2 listopada (środa) – godz. 19:30 – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, kl. 1, po Mszy św. tradycyjny modlitewny obrzęd za zmarłych
 • 3 listopada (czwartek) – godz. 19:00 – Msza Święta dla środowiska myśliwych.
 • 6 listopada (niedziela) – godz. 15.15 – XXV Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. (V po Objawieniu) kl. 2
 • 11 listopada (piątek) – godz. 16:30 – św. Marcina, biskupa i  wyznawcy, kl. 3, MSZA ŚWIETA W OPATOWIE PODCZAS WYJAZDU DO SANDOMIERZA
 • 12 listopada (sobota) – godz. 9:00 – św. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, Męczenników, kl. 3, MSZA ŚWIETA W KATEDRZE PODCZAS WYJAZDU DO SANDOMIERZA
 • 13 listopada (niedziela) – godz. 15.15 – XXVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Św., (VI po Objawieniu) kl. 2;
 • 16 listopada (środa) – godz. 18:00 – MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA, święto Patronki Duszpasterstwa; MSZA ŚWIETA SOLEMNA (z asystą diakona i subdiakona) W KAPLICY ŚW. JANA KANTEGO W KĘTACH, o godz. 17:30 Godzinki ku czci NMP.
 • 19 listopada (sobota) – św. Elżbiety, wdowy, kl. 3; MSZA ŚWIĘTA NA JASNEJ GÓRZE PODCZAS PIELGRZYMKI CLAROMONTANA
 • 20 listopada (niedziela) – godz. 15:15 – Ostatnia Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
 • 27 listopada (niedziela) – godz. 15:15 – I Niedziela Adwentu, kl. 1

        § kl. – klasa, oznacza rangę święta
        § przed Mszą Święta o g. 15:15 odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15:00

niedziela, 30 października 2016

Ogłoszenia:

Wykład o Mszy św. w tradycyjnym obrządku:

Czy szata zdobi? – o stroju liturgicznym kapłana do Mszy Świętej – 6 listopada 2016 r., godz. 16:45

Matki Bożej Ostrobramskiej.

Dnia 16 listopada przypada patronalne święto naszego Duszpasterstwa – Matki Bożej Ostrobramskiej. Uroczysta Msza Święta z asystą diakona i subdiakona zostanie odprawiona w tym dniu w kaplicy św. Jana z Kantego w Kętach o godz. 18:00. Zapraszamy

piątek, 28 października 2016

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1 listopada (wtorek)

Msza święta o godz. 13:00
(nie o 15:15) 
 
 
DZIEŃ ZADUSZNY

2 listopada (środa)

Msza święta o godz. 19:30

po liturgii tradycyjny modlitewny obrzęd za zmarłych 
 
 

wtorek, 11 października 2016

Kard. Sarah: będzie reforma reformy, ludzie muszą mieć dostęp do Boga


 Reforma reformy liturgicznej zostanie przeprowadzona, nawet gdyby miano przy tym zgrzytać zębami, bo od tego zależy przyszłość Kościoła – deklaruje kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jego zdaniem liturgia jest dziś chora, nie wprowadza człowieka w misterium Boga, odarta została z sakralności. Traci na tym lud Boży, zwyczajni ludzie, którym odbiera się możliwość wejścia w komunię z Bogiem. Liturgii trzeba pilnie przywrócić jej piękno i sakralność, odkrywając jej Boże pochodzenie – podkreśla szef watykańskiej kongregacji.

Kard. Sarah mówi o tym bardzo obszernie w kolejnym wywiadzie książkowym, który wczoraj ukazał się we Francji, a w najbliższych miesiącach zostanie przełożony na inne języki. Książka nosi tytuł „La Force du silence”, czyli moc ciszy, bo to właśnie na tym aspekcie liturgii afrykański kardynał skupia się najbardziej, wychodząc od trafnej diagnozy kard. Danneelsa z Brukseli, który już przed wielu laty stwierdził, że liturgia zachodnia stała się za bardzo przegadana. Kard. Sarah ukazuje więc znaczenie adoracyjnej ciszy w liturgii, w tym podczas Modlitwy Eucharystycznej, ale do tego się nie ogranicza.

Jego refleksja nad kryzysem liturgii Kościoła zachodniego ma wielkie ramy historyczne. Przypomina on zgubną dla Kościoła desakralizację chrześcijaństwa dokonaną przed kilkudziesięciu laty przez wpływowych teologów i ludzi Kościoła. Uważali oni, że poprzez wcielenie Syna Bożego kategoria sakralności straciła rację bytu. W konsekwencji „obalona też została pobożność, w tym samo słowo. Usunęli ją liturgiści, którzy nazwali ją bigoterią. Lud tymczasem musiał znosić ich eksperymenty liturgiczne, przy czym usunięte zostały różne spontaniczne formy pobożności i adoracji” – wspomina kard. Sarah. Konsekwencje tego są bardzo poważne. „Zaniknęło bowiem poczucie tajemnicy, na skutek przemian, nieustannych dostosowań, wprowadzanych w sposób dowolny i indywidualny, aby urzec naszą mentalność profanacyjną, naznaczoną przez grzech, zeświecczenie, relatywizm i odrzucenie Boga”.

Wskazując na potrzebę odnowy liturgii, gwinejski purpurat nie polemizuje z soborowym nauczaniem. Wręcz przeciwnie. „Nadszedł czas – mówi – abyśmy uczyli się od Soboru, zamiast posługiwać się nim dla usprawiedliwienia własnej żądzy kreatywności”. Jego zdaniem wiele postaw we współczesnej liturgii sprzeniewierza się głębokim intencjom Soboru.

W swej książce kard. Sarah wielokrotnie odwołuje się do intuicji papieży: Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI, a także Franciszka, bo to właśnie on powierzył mu kontynuowanie dzieła reformy, zapoczątkowanego przez Papieża Benedykta. Kard. Sarah powołuje się na autorytet Franciszka zwłaszcza wtedy, gdy opisuje sytuację prostego ludu, który stał się ofiarą arogancji oświeconych i któremu odebrano dostęp do tajemnicy Boga. Przypomina też wielokrotne napomnienia obecnego Papieża, który zaleca kapłanom, by nie byli aktorami. „Często odnoszę wrażenie, że kult katolicki z adoracji Boga stał się jakimiś występami kapłana i wiernych” – mówi kard. Sarah.

W wydanej wczoraj książce nie przedstawia on gotowego programu reformy. Wskazuje na razie na niektóre najważniejsze elementy. Jednym z nich jest przywrócenie do liturgii ciszy, która jest „dźwiękowym welonem” osłaniającym tajemnice. Nie da się jej zadekretować, bo chodzi tu o postawę duchową. Szef watykańskiej kongregacji mówi jednak o zakazie dodatkowych przemówień i komentarzy w czasie Eucharystii. Rozważa możliwość przywrócenia w jakiejś mierze ciszy podczas Modlitwy Eucharystycznej. Gani kapłanów i biskupów, którzy nie zachowują milczenia i powagi w zakrystii i podczas procesji. Przypomina, że skupieniu sprzyja odpowiedni dobór pieśni liturgicznych, a zwłaszcza korzystanie z chorału gregoriańskiego, który z monastycznej ciszy wyrasta i do ciszy prowadzi. Jako prefekt kongregacji potwierdza, że Mszał pozwala na sprawowanie liturgii ad Orientem, bo jest to tradycja apostolska. Zaleca regularne sprawowanie w takiej orientacji w każdej parafii, a tam gdzie ze względów praktycznych jest to niemożliwe przypomina o konieczności ustawienia na ołtarzu dobrze widocznego krzyża, aby dla wszystkich był on punktem odniesienia. Twierdzi on, że kapłani, którzy odprawiając Eucharystię, są zwróceni w tym samym kierunku co wierni, zachowują się inaczej. „Mniejsza jest wówczas pokusa, by zachowywać się jak na spektaklu, jak aktor” – podkreśla kard. Sarah.

http://niedziela.pl/artykul/25001/Kard-Sarah-bedzie-reforma-reformy-ludzie

niedziela, 9 października 2016

Serdecznie zapraszamy!

Prosimy o poinformowanie wszystkich zainteresowanych! 

Uwaga, wspaniała wiadomość!

Po Żywcu, w którym ostatnio rozpoczęto regularne celebracje Mszy Świętej "trydenckiej" (co sobotę o godzinie 8:00 - kościół św. Marka) przyszedł czas na Kęty!


W czwartek 20 października bieżącego roku w święto Świętego Jana z Kęt Wyznawcy o godz.16.30 zostanie odprawiona Msza Święta śpiewana w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego będącą inauguracją regularnych comiesięcznych Mszy Świętych w starej formie, które odbywać się będą w kaplicy Św. Jana z Kęt przy parafii Świętych Małgorzaty i Katarzyny w Kętach w każdą pierwsza niedzielę miesiąca o godz. 11.30 począwszy od listopada bieżącego roku. Będą to Msze recytowane z kazaniem.

Serdeczne Bóg zapłać składamy na ręce proboszcza parafii Świętych Małgorzaty i Katarzyny, a wiernych z okolicznych dekanatów prosimy o liczną obecność. Gorąco prosimy także o udostępnianie oraz informowanie zainteresowanych z Kęt i okolic.

(Przypominamy także o trwających wykładach na które można przyjść i czegoś się dowiedzieć o MŚ "trydenckiej". Dokładne informacje w poprzednim poście)

sobota, 1 października 2016

Harmonogram Mszy Świętych w październiku

MSZE ŚWIĘTE W NADZWYCZAJNEJ FORMIE RYTU RZYMSKIEGO
w miesiącu PAŹDZIERNIKU 2016 roku.

Kościół św. Barbary dziewicy i męczennicy
Bielsko-Biała Mikuszowice Krakowskie, ul. Cyprysowa 25

 • 2 października (niedziela) – godz. 15:15 – XX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, kl. 2;
 • 9 października (niedziela) – godz. 15:15 – XXI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, kl. 2;
 • 16 października (niedziela) – godz. 15:15 – XXII Niedziela po Zesłaniu Ducha Św., kl. 2;
 • 20 października (czwartek), Św. Jana z Kęt, Wyznawcy, kl. 2; MSZA ŚWIĘTA W KAPLICY ŚW. JANA KANTEGO W KĘTACH, godz. 16:30.
 • 23 października (niedziela) – godz. 15:15 – godz. 15:15 – XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, kl. 2;
 • 30 października (niedziela) – godz. 15:15 - Uroczystość Chrystusa Króla, kl. 1;

        § kl. – klasa, oznacza rangę święta
        § przed Mszą Święta o g. 15:15 odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15:00