Blog wiernych związanych i odkrywających bogactwo liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Wykłady o Mszy Świętej


W przyszłym roku, tj. 2017, przypadać będzie 10 rocznica ogłoszenia przez papieża Benedykta XVI Listu Apostolskiego w formie Motu proprio „Summorum Pontificum”. Jest to bardzo ważny dokument w dziedzinie liturgii Kościoła Zachodniego, który ułatwia dostęp do dawnej liturgii łacińskiej i czyni ją pełnoprawną w kultycznym życiu współczesnego Kościoła. „W historii liturgii jest wzrost i postęp, nie ma za to żadnych zerwań. To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, pozostaje świętym i wielkim także dla nas, przez co nie może być nagle zabronione czy wręcz uważane za szkodliwe. Fakt ten skłania nas do tego, byśmy zachowali i chronili bogactwa będące owocem wiary i modlitwy Kościoła i byśmy dali im odpowiednie dla nich miejsce.” – pisał w liście do biskupów papież Benedykt XVI w związku z publikacją „Summorum Pontificum”.

W mijających latach, jak łatwo zaobserwować, coraz większe grono wiernych, i to również młodych, interesuje się liturgią w tradycyjnej formie, i w niej uczestniczy. Wielu zaczyna formować swój katolicyzm w oparciu o lex orandi zawarte w dawnym Missale Romanum. W naszej diecezji Msze Święte według tradycyjnego łacińskiego rytu są celebrowane w Bielsku-Białej od czerwca roku 2010. Początkowo sprawowano je jeden raz w miesiącu a od listopada 2011 roku w każdą niedzielę i uroczystości. Obecnie oprócz coniedzielnej Mszy św. w kościele św. Barbary w Bielsku-Białej Mikuszowicach Krakowskich raz w miesiącu celebrowana jest liturgia w kościele św. Jerzego w Cieszynie i okazjonalnie w innych kościołach. Równocześnie brak merytorycznej wiedzy na temat dawnego rytu rodzi u niektórych osób zagubienie czy niepotrzebne uprzedzenia.

W związku z tym istnieje coraz większa a nawet nagląca potrzeba przybliżenia dawnego rytu rzymskiego. Wiele osób pyta i szuka rzetelnych informacji na ten temat. Proponowanymi wykładami pragnę wyjść naprzeciw tym potrzebom i tym poszukiwaniom.

Serdecznie zapraszam do udziału w wykładach na temat Mszy Świętej w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego. Proszę o przekazanie informacji zainteresowanym.


ks. dr Grzegorz Klaja


gwklaja@gmail.com      opiekun i moderator grup wiernych łacińskiej tradycji
tel.: 608 486 418      Kościoła diecezji bielsko-żywieckiej

CO: Cykl otwartych wykładów o Mszy Świętej tzw. „trydenckiej”.
GDZIE: Salka „na wikarówce” przy kościele św. Barbary, Bielsko-Biała, ul. Cyprysowa 25.
KIEDY: Wybrane niedziele od września 2016 do marca 2017 roku, godz. 16:45 (w październiku o godz. 18:00 - po Nabożeństwie Różańcowym, w okresie Wielkiego Postu o godz. 18:00 – po nabożeństwie „Gorzkich Żali”)
WYKŁADOWCA: Ks. dr Grzegorz Klaja, opiekun i moderator grup wiernych łacińskiej tradycji Kościoła istniejących w diecezji bielsko-żywieckiej.
FORMA: Wykład ok. 50 min., czas na pytania i odpowiedzi.


TEMATYKA:
1. Wykład Prefatio (zagadnienia wprowadzające: motywacje dla poznania tradycyjnej, łacińskiej liturgii, nazewnictwo, kontekst historyczny, prawny i liturgiczny) - 18 września 2016 r.
2. Czy ksiądz się obraził? – o Mszy „tyłem do ludzi” – 2 października 2016 r.
3. Jak czytać ołtarz i jego otoczenie (symbolika kościoła i poszczególnych jego elementów) – 16 października 2016 r.
4. Czy szata zdobi? – o stroju liturgicznym kapłana do Mszy Świętej – 6 listopada 2016 r.
5. Złożyć Bogu ofiarę – o znaczeniu offertorium – 20 listopada 2016 r.
6. Cisza a wołanie Kanonu Rzymskiego – 11 grudnia 2016 r.
7. Biblia o Najświętszej Eucharystii – 18 grudnia 2016 r.
8. Włączyć się w uwielbienie wraz z niebianami i trwać w misteriium – o muzyce i śpiewie podczas liturgii – 15 stycznia 2017 r.
9. Jak uczestniczyć we Mszy Świętej „trydenckiej” (zagadnienie języka łacińskiego, pośredni i bezpośredni sposób uczestnictwa) – 5 lutego 2017 r.
10. Symbolika gestów, znaków i ceremonii (znak krzyża, postawy, złożenie rąk, kadzidło, procesja, aspersja) – 19 lutego 2017 r.
11. Rola i miejsce tradycyjnej liturgii łacińskiej we współczesnym Kościele – 5 marca 2017 r.
12. Czy Msza tzw. trydencka „pasuje” do mentalności współczesnego człowieka? – 19 marca 2017 r.Wykłady poświęcone Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego - Bielsko-Biała Lipnik - Wielki Post. A.D. 2013
Opracowania wykładów ks. dr. Grzegorza Klai:


Wykłady odbywały się w grudniu i styczniu 2011/2012 w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej przy ul. Żeromskiego 5-7.