Blog wiernych związanych i odkrywających bogactwo liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

sobota, 27 sierpnia 2016

Harmonogram Mszy Świętych we wrześniu

Harmonogram Mszy Świętych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele pw. św. Barbary dziewicy i męczennicy w Mikuszowicach Krakowskich we wrześniu 2016 roku

 • 4 września (niedziela) – godz. 15.15 – XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Św., kl. 2;
 • 11 września (niedziela) – godz. 15.15 – XVII Niedziela po Zesłaniu Ducha Św., kl. 2;
 • 14 września (środa) – godz. 19:00 – Podwyższenie Krzyża Świętego, kl. 2; Msza Święta śpiewana
 • 18 września (niedziela) – godz. 15.15 – XVIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Św., kl. 2
 • 25 września (niedziela) – godz. 15.15 – Rocznica konsekracji Kościoła własnego
 • 29 września (czwartek) – godz. 19.00 – Św. Michała Archanioła, kl. 1

        § kl. – klasa, oznacza rangę święta
        § przed Mszą Święta o g. 15:15 odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15:00

czwartek, 25 sierpnia 2016

Cykl otwartych wykładów: Msza Święta w obrządku rzymskim w starodawnej łacińskiej formie.


W przyszłym roku, tj. 2017, przypadać będzie 10 rocznica ogłoszenia przez papieża Benedykta XVI Listu Apostolskiego w formie Motu proprio „Summorum Pontificum”. Jest to bardzo ważny dokument w dziedzinie liturgii Kościoła Zachodniego, który ułatwia dostęp do dawnej liturgii łacińskiej i czyni ją pełnoprawną w kultycznym życiu współczesnego Kościoła. „W historii liturgii jest wzrost i postęp, nie ma za to żadnych zerwań. To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, pozostaje świętym i wielkim także dla nas, przez co nie może być nagle zabronione czy wręcz uważane za szkodliwe. Fakt ten skłania nas do tego, byśmy zachowali i chronili bogactwa będące owocem wiary i modlitwy Kościoła i byśmy dali im odpowiednie dla nich miejsce.” – pisał w liście do biskupów papież Benedykt XVI w związku z publikacją „Summorum Pontificum”.

W mijających latach, jak łatwo zaobserwować, coraz większe grono wiernych, i to również młodych, interesuje się liturgią w tradycyjnej formie, i w niej uczestniczy. Wielu zaczyna formować swój katolicyzm w oparciu o lex orandi zawarte w dawnym Missale Romanum. W naszej diecezji Msze Święte według tradycyjnego łacińskiego rytu są celebrowane w Bielsku-Białej od czerwca roku 2010. Początkowo sprawowano je jeden raz w miesiącu a od listopada 2011 roku w każdą niedzielę i uroczystości. Obecnie oprócz coniedzielnej Mszy św. w kościele św. Barbary w Bielsku-Białej Mikuszowicach Krakowskich raz w miesiącu celebrowana jest liturgia w kościele św. Jerzego w Cieszynie i okazjonalnie w innych kościołach. Równocześnie brak merytorycznej wiedzy na temat dawnego rytu rodzi u niektórych osób zagubienie czy niepotrzebne uprzedzenia.

W związku z tym istnieje coraz większa a nawet nagląca potrzeba przybliżenia dawnego rytu rzymskiego. Wiele osób pyta i szuka rzetelnych informacji na ten temat. Proponowanymi wykładami pragnę wyjść naprzeciw tym potrzebom i tym poszukiwaniom.

Serdecznie zapraszam do udziału w wykładach na temat Mszy Świętej w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego. Proszę o przekazanie informacji zainteresowanym.


ks. dr Grzegorz Klaja


gwklaja@gmail.com      opiekun i moderator grup wiernych łacińskiej tradycji
tel.: 608 486 418      Kościoła diecezji bielsko-żywieckiej

CO: Cykl otwartych wykładów o Mszy Świętej tzw. „trydenckiej”.
GDZIE: Salka „na wikarówce” przy kościele św. Barbary, Bielsko-Biała, ul. Cyprysowa 25.
KIEDY: Wybrane niedziele od września 2016 do marca 2017 roku, godz. 16:45 (w październiku o godz. 18:00 - po Nabożeństwie Różańcowym, w okresie Wielkiego Postu o godz. 18:00 – po nabożeństwie „Gorzkich Żali”)
WYKŁADOWCA: Ks. dr Grzegorz Klaja, opiekun i moderator grup wiernych łacińskiej tradycji Kościoła istniejących w diecezji bielsko-żywieckiej.
FORMA: Wykład ok. 50 min., czas na pytania i odpowiedzi.


TEMATYKA:
1. Wykład Prefatio (zagadnienia wprowadzające: motywacje dla poznania tradycyjnej, łacińskiej liturgii, nazewnictwo, kontekst historyczny, prawny i liturgiczny) - 18 września 2016 r.
2. Czy ksiądz się obraził? – o Mszy „tyłem do ludzi” – 2 października 2016 r.
3. Jak czytać ołtarz i jego otoczenie (symbolika kościoła i poszczególnych jego elementów) – 16 października 2016 r.
4. Czy szata zdobi? – o stroju liturgicznym kapłana do Mszy Świętej – 6 listopada 2016 r.
5. Złożyć Bogu ofiarę – o znaczeniu offertorium – 20 listopada 2016 r.
6. Cisza a wołanie Kanonu Rzymskiego – 11 grudnia 2016 r.
7. Biblia o Najświętszej Eucharystii – 18 grudnia 2016 r.
8. Włączyć się w uwielbienie wraz z niebianami i trwać w misteriium – o muzyce i śpiewie podczas liturgii – 15 stycznia 2017 r.
9. Jak uczestniczyć we Mszy Świętej „trydenckiej” (zagadnienie języka łacińskiego, pośredni i bezpośredni sposób uczestnictwa) – 5 lutego 2017 r.
10. Symbolika gestów, znaków i ceremonii (znak krzyża, postawy, złożenie rąk, kadzidło, procesja, aspersja) – 19 lutego 2017 r.
11. Rola i miejsce tradycyjnej liturgii łacińskiej we współczesnym Kościele – 5 marca 2017 r.
12. Czy Msza tzw. trydencka „pasuje” do mentalności współczesnego człowieka? – 19 marca 2017 r.

Całoroczny kurs śpiewu gregoriańskiego.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać najpiękniejszy śpiew Kościoła – chorał gregoriański - i jeszcze pełniej uczestniczyć w Mszy Świętej celebrowanej w starodawnej łacińskiej formie do udziału w całorocznym kursie śpiewu gregoriańskiego.

Miejsce kursu - salka ,,na wikarówce” przy kościele św. Barbary w Bielsku -Białej Mikuszowicach Krakowskich, ul. Cyprysowa 25 w Bielsku-Białej.
Próby śpiewu odbywać się będą w każdą niedzielę od 4 września 2016 r. do końca czerwca 2017 r. i trwać będą od godz. 14.30 do 14.55.
Program kursu obejmuje naukę śpiewu następujących stałych części mszalnych :


1. Missa XI Orbis Factor.
2. Missa XVII in Dominicis Adventus et Quadragesimae.
3. Missa I Lux et origo.
4. Missa VIII De Angelis.
5. Missa IX Cum Iubilo.

oraz Credo III, Asperges me, Vidi aquam i 4 antyfon :

1. Alma Redemptoris Mater.
2. Ave Regina caelorum.
3. Regina caeli.
4. Salve Regina.


Zapraszamy gorąco wszystkich, bez względu na umiejętności, doświadczenie, wiek czy predyspozycje.
Na naukę części stałych z poszczególnej Mszy poświęcamy ok. 2 miesięcy. Poznane melodie będą powtarzane i utrwalane. Zachęcamy do skorzystania z całego kursu, ale można również włączać się w dowolnym momencie.
Kurs jest bezpłatny.

środa, 10 sierpnia 2016

PONIEDZIAŁEK, 15 SIERPNIA 2016, WNIEBOWZIĘCIE NMP

 • 14:30 Godzinki ku czci NMP
 • 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 • 15:15 Poświęcenie naręczy kwiatów, ziół, owoców i warzyw
           Msza Święta