Blog wiernych związanych i odkrywających bogactwo liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

poniedziałek, 4 grudnia 2017

Otwarty wykład:

"Bitwa pod Lepanto (1571) - różańcowe zwycięstwo"

odbędzie się w niedziele, 17 grudnia, po Mszy Świętej, o godz. 15:15 czyli ok. 16:30 w salce na „wikarówce”
Wykład o bitwie pod Lepanto czyli - dlaczego papież Pius V ustanowił Święto Matki Bożej Różańcowej na podziękowanie za zwycięstwo pod Lepanto?

Akcent położony na następujące zagadnienia:

  • przyczyny konfliktu - Europa chrześcijańska a islam przed Lepanto;
  • formowanie Ligi Świętej przeciw Turkom;
  • sylwetki głównych postaci historycznych zaangażowanych w konflikt;
  • papież Pius V a modlitwa różańcowa;
  • zwycięstwa pod Lepanto jako cud różańcowy.

Wykładowca: Marcin Pielesz, historyk,
dotychczasowe publikacje:

  • Opactwo Benedyktynek w Staniątkach; Zabytkowe klasztory w Małopolsce. Przewodnik; W karpackim tyglu. Subiektywny przewodnik po historii Rumunii; Cmentarze I Wojny Światowej

ZAPRASZAMY