Blog wiernych związanych i odkrywających bogactwo liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

wtorek, 26 czerwca 2018

Coroczna Pielgrzymka do Hałcnowa, sobota, 21 lipca


8:00 Rozpoczęcie przy kościele św. Barbary i wyjście; na szlaku pątniczym różaniec,
         Godzinki, śpiew…, nawiedzenie kościoła w Lipniku

12:00 Msza Święta w bazylice

13:15 Czas na posiłek

13:45 Droga Krzyżowa wokół bazyliki; powrót we własnym zakresie