Blog wiernych związanych i odkrywających bogactwo liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

sobota, 27 stycznia 2018

Niech tradycyjny, łaciński ryt rzymski poprowadzi Cię przez tegoroczny Wielki Post

Niedziela siedemdziesiątnicy

Zachęcam by w okresie Wielkiego Postu pójść duchową drogą pod przewodnictwem tradycyjnej, łacińskiej liturgii Kościoła. Post, jałmużna i modlitwa to trzy charakterystyczne praktyki okresu Wielkiego Postu.

Inspiracją w podjęciu praktyki postnej mogą być dawne zwyczaje wynikające z modlitwy mszalnej; niedziela – post nie obowiązywał wszak to dzień świąteczny; poniedziałek – post ilościowy; wtorek – post ilościowy; środa – post ilościowy; (w Środę Popielcową - obowiązywał post ścisły podobnie jak i w środę tak zwanych Suchych Dni); czwartek – post ilościowy; piątek - post ścisły; sobota – post ścisły.

Jałmużna to w istocie uczynki miłosierdzia. Pomyślmy i o nich w okresie Wielkiego Postu. „Jałmużna zakrywa wiele grzechów” (1P 4,8).

Modlitwa to serce Wielkiego Postu. Stąd w tegorocznym czasie Czterdziestnicy dodatkowa możliwość uczestnictwa we Mszach Świętych w środy i soboty. W środę po zakończonej Mszy Świętej będzie wprowadzenie i komentarz do niedzielnej liturgii (ok. 12 min.) Zachęcam do systematycznego udziału. Oprócz Mszy Świętej warto brać udział w nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. „Gorzkie Żale” w kościele św. Barbary odprawiane będą w niedzielę o godz. 17:00 a kazania pasyjne poświęcone zostaną męczennikom od czasów pierwszych wieków, aż do czasów współczesnych, którzy na wzór Chrystusa przyjęli mękę i śmierć.

Planowany wyjazd do Rycerki Górnej pt.: Dni łaski Bożej ma służyć dobremu przygotowaniu się do Wielkiego Postu.

                                                                                         ks. Grzegorz Klaja