Blog wiernych związanych i odkrywających bogactwo liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

wtorek, 23 stycznia 2018

Poszukiwany/i :) organista/ści

gra w kościele św. Barbary (Bielsko-Biała, ul. Cyprysowa 25)

  • na Mszach "łacińskich" - każda niedziela i święta godz. 15:15
  • na Mszach "polskich" - piątek i sobota wieczór, niedziela, nabożeństwa w tygodniu,etc. śluby i pogrzeby

gra w kaplicy św. Jana Kantego (Kęty)

  • na Mszach "łacińskich" - pierwsza niedziela miesiąca godz. 11:30

kontakt: ks. Grzegorz Klaja gwklaja@gmail.com; 608 486 418